Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS)
Behandeling

Monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS)

MGUS staat voor 'monoclonal gammopathy of unknown significance'. Bij MGUS maakt het licaam steeds meer van één type plasmacellen aan. De betekenis hiervan is onduidelijk.

Plasmacellen zijn witte bloedcellen en die maken antistoffen. Antistoffen helpen het lichaam bij het opruimen van virussen en bacteriën. Plasmacellen spelen daardoor een belangrijke rol in het afweersysteem. Elke plasmacel kan maar één soort antistof maken. Bij MGUS maakt het lichaam meer van één soort plasmacel aan.

Netwerk hematologische zorg

Maasziekenhuis Pantein is aangesloten bij het netwerk hematologische zorg. Met het Radboudumc en andere ziekenhuizen in de regio werkt het Maasziekenhuis samen om de beste mogelijke zorg te bieden aan patiënten met hematologische aandoeningen. Het voordeel van deze samenwerking is dat de ziekenhuizen werken volgens dezelfde procedures en werkwijzen. De artsen en verpleegkundigen hebben intensief contact met elkaar en de behandeling vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats.

Meer informatie over het netwerk hematologische zorg

Betrokken specialismen