Maasziekenhuis Pantein Hal boven
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Met uw kind in het ziekenhuis
Patiëntenfolder

Met uw kind in het ziekenhuis

U heeft zich met uw kind gemeld in het Maasziekenhuis voor een gesprek met een arts, voor een onderzoek of voor een behandeling. Binnen ons ziekenhuis is afgesproken dat de artsen bij alle kinderen nagaan of hun veiligheid en welbevinden in orde is. Hoe dit verloopt en wat deze werkwijze voor u betekent, leest u in deze folder.

Screeningsformulier

Bij ieder kind dat zich voor acute zorg in het Maasziekenhuis meldt, vullen de arts en de verpleegkundige een screeningsformulier in. Het formulier maakt deel uit van het medisch dossier van uw kind.

Tijdens het gesprek met uw kind, het onderzoek of de behandeling let de arts speciaal op probleemsignalen, die bijvoorbeeld te maken hebben met het gezin, de school of de woon- en leefomgeving. De arts onderzoekt uw kind en als dat nodig is, worden er röntgenfoto’s gemaakt.

Doorgaans is het invullen van het screeningsformulier een formaliteit. Standaard schrijft de arts of verpleegkundige op wat de klachten zijn, waar het kind pijn heeft, wie erbij waren toen de klachten zijn ontstaan en of het kind het ziekenhuis al vaker heeft bezocht. Als de arts of verpleegkundige vermoedt dat er problemen zijn, dan maakt hij of zij daar ook melding van op het screeningsformulier. Ook als er geen vermoeden is dat er problemen zijn, wordt dat op het formulier aangegeven.

Bij zorgen over het kind

Als er zorgen zijn over de veiligheid en/of het welbevinden van uw kind, dan bespreekt de arts deze zorgen met u en vraagt aan u of u deze zorgen ook heeft. De arts kijkt dan samen met u of er hulp nodig is en wat die hulp zou kunnen zijn.

Het kan ook zijn dat de arts zijn vermoeden niet meteen met u bespreekt. Bijvoorbeeld omdat hij eerst met een andere hulpverlener wil overleggen. Dit gebeurt altijd anoniem. De tweede hulpverlener weet niet om welk kind het gaat.

Vroegtijdige herkenning

Door gebruik te maken van het screeningsformulier hoopt het Maasziekenhuis probleemsituaties in het gezin, op de school, in de woon- en leefomgeving of anderszins vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen direct geholpen worden, voordat de eventuele problemen nog groter worden. Waar nodig neemt de zorgcoördinator kinderbescherming of de vertrouwensarts contact met u op. Zij helpen u graag bij het organiseren van die hulp.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met uw behandelende arts of met de afdeling waar uw kind behandeld wordt.

Het algemene telefoonnummer van Maasziekenhuis Pantein is 0485-84 50 00. De receptie verbindt u door.

Specialismen