Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Leverbiopsie
Patiëntenfolder

Leverbiopsie

In overleg met uw behandelend arts zult u een leverbiopsie ondergaan. Een leverbiopsie is een onderzoek waarbij met een speciale naald een klein stukje weefsel uit de lever wordt weggenomen voor onderzoek. In deze folder leest u meer over het onderzoek.

Voor dit onderzoek wordt u plaatselijk verdoofd. De reden voor dit onderzoek is voor iedereen verschillend. Uw behandelend arts informeert u hierover. Het onderzoek vindt plaats op de scopiekamer.

Voorbereiding

Bij een leverbiopsie bestaat er een kleine kans op een nabloeding. Om deze kans te verkleinen, is een goede voorbereiding belangrijk.

Medicijngebruik

Wanneer u de volgende medicijnen gebruikt, dient u dit door te geven aan uw behandelend arts:

 • Bloedverdunnende medicijnen, zoals: acenocoumarol (Sintrommitis®), fenprocoumon (Marcoumar®), warfarine (Waran®), clopidogrel (Plavix®) of Acetylsalicylzuur (Aspirine®, Ascal®Aspro-Cardio®).
 • Pijnstillers anders dan paracetamol die werkzame stoffen bevatten, zoals: naproxen, diclofenac, indometacine, ibuprofen, ketoprofen, metamizol en acetylsalicylzuur.

Met bovenstaande bloedverdunnende medicijnen moet u vier tot zeven dagen vóór de leverbiopsie gestopt zijn. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Stollingsonderzoek

Bloed bevat stoffen die ervoor zorgen dat het bloed stolt bij een bloeding. Om storingen in de bloedstolling uit te sluiten, krijgt u voor de leverbiopsie een stollingsonderzoek. De kans op een nabloeding bij een biopsie wordt met dit stollingsonderzoek verkleind. Het stollings-onderzoek bestaat uit het afnemen van enkele buisjes bloed via een prik in uw arm.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends gewoon ontbijten. Voor het onderzoek mag u echter geen warme maaltijd gebruiken. Wij adviseren u om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Het onderzoek

Voordat u in bed naar de scopiekamer gebracht wordt, raden wij u aan om nog even naar het toilet te gaan. Na het onderzoek moet u namelijk nog twee uur op bed blijven liggen.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op het bed met uw rechterarm onder uw hoofd. Door middel van kloppen op uw lichaam bepaalt de arts de plaats van de lever in de rechterbovenbuik. De plaats van de biopsie wordt met een pen gemarkeerd. De arts oefent vooraf met de ademhaling en laat u een aantal malen rustig inademen, uitademen en de adem vasthouden. De ademhaling speelt een rol bij het aanprikken van de lever, omdat de lever met de ademhaling meebeweegt. Daarna volgt u de instructies van de arts.
De plaats waar de biopsie plaatsvindt, wordt verdoofd. Het verdoven geeft een branderig gevoel en kan als vervelend worden ervaren. Wanneer de verdoving is ingewerkt, maakt de arts een kleine snee van ongeveer vier millimeter. Daarna neemt de arts via een lange, dunne, holle naald een stukje weefsel uit de lever. Dit gebeurt binnen een
seconde. Tot slot draait u op uw rechterzijde om de punctieplaats af te drukken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na de biopsie wordt u nog 2 uur bewaakt op de verkoeverkamer. Het is belangrijk dat u dan rustig in bed blijft liggen. Deze observatietijd is nodig omdat een eventuele bloeding meestal binnen twee uur na het onderzoek plaatsvindt. Uw bloeddruk wordt tijdens en na de ingreep regelmatig gecontroleerd. Na het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Op de dag van de ingreep moet u verder rust houden.

Na de ingreep mag u beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Het vervoer van en naar het ziekenhuis kunt u het beste regelen met een familielid of kennis. Mocht het u niet lukken om in uw directe omgeving iemand te vinden die u wegbrengt en ophaalt, dan kunt u de dag voor de operatie een afspraak maken met een taxi.
Twee dagen na de leverbiopsie kunt u weer starten met uw bloedverdunnende medicijnen, tenzij uw arts anders adviseert.

Complicaties

Een leverbiopsie is over het algemeen een veilig onderzoek. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Pijn aan uw rechterschouder en/of in de rechterbovenbuik.
  Dit komt soms voor. Deze pijn kan enkele uren aanhouden. U kunt tegen de pijn eventueel een paracetamol nemen.
 • Bloeding in de lever.
  Dit uit zich in toenemende pijn in de leverstreek en duizeligheid. Dit komt echter zelden voor en gebeurt meestal binnen drie uur na de leverbiopsie.
  Mocht u twijfels hebben, neemt u dan contact op met uw behandelend arts via de receptie, telefoonnummer 0485 – 84 50 00 of de Spoedeisende Hulp (0485 – 84 53 31). Vermeld wel dat u een leverbiopsie heeft gehad.

De uitslag

Tijdens het controlebezoek op de polikliniek bespreekt de arts met u de uitslag van het onderzoek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met het Opnamebureau 0485 – 84 57 10. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de assistente van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd, via het telefoonnummer 0485 – 84 50 00.

 

Juli 2021 – Versie 3
INT024