Maasziekenhuis Pantein Buiten
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Laserbehandeling van het netvlies
Patiëntenfolder

Laserbehandeling van het netvlies

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een laserbehandeling van het netvlies. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Wanneer wordt een laserbehandeling van het netvlies gedaan?

Diabetes mellitus

Bij mensen met diabetes mellitus kunnen netvliesproblemen ontstaan doordat de kleine bloedvaatjes in het netvlies slechter worden, waardoor deze gaan lekken of dichtzitten. Vroeger was dit de meest voorkomende oorzaak voor blindheid in Nederland.

Met behulp van een laserstraal kan de oogarts de lekkende bloedvaatjes dichtmaken. Hierdoor neemt het teveel aan vocht en andere weggelekte bloedbestanddelen in het netvlies af. Ook schakelt de laserstraal delen van het netvlies uit die vrijwel niet meer werken. Op deze wijze wordt de nog aanwezige bloedtoevoer naar het netvlies zo goed mogelijk benut voor het resterende, nog werkende deel van het netvlies.

Door deze behandeling gaat u niet beter zien. De laserbehandeling voorkomt wel dat u slechter gaat zien. Bij sommige patiënten is de diabetes echter zo ernstig, dat het slechter zien niet te voorkomen is. Een laserbehandeling kan dan het slechter zien wel vertragen. Soms zijn in de loop van de tijd meerdere laserbehandelingen nodig.

Gaatje in het netvlies

Als er een gaatje in het netvlies zit, zet de oogarts met de laser een soort ‘puntlasjes’ waardoor het netvlies goed op zijn plaats blijft zitten.

Afsluiting oogbloedvat

Als er een afsluiting (trombose) van een oogbloedvat is geweest, kan soms een laserbehandeling nodig zijn.

De laserbehandeling

De laserbehandeling wordt poliklinisch verricht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Ter voorbereiding op de behandeling moet eerst één of beide ogen met pupilverwijdende druppels gedruppeld worden.

Bij het maken van de afspraak heeft u deze druppels samen met een instructie meegekregen.

Voor de behandeling krijgt u eerst een druppelverdoving in het te behandelen oog. Hierdoor heeft u geen last van het speciale contactlensje dat de oogarts tegen uw oog zet. Dit lensje zorgt ervoor dat de oogleden open blijven. Met uw andere oog kunt u normaal knipperen. U ziet de laserstraal als lichtflitsen en u voelt kleine speldenprikjes, waarbij het ene prikje soms sterker is dan het andere. Het wisselt sterk per persoon of dit als pijnlijk wordt ervaren. Eventueel kunt u, voordat u naar het ziekenhuis komt, twee tabletten paracetamol innemen.

Een laserbehandeling is precisiewerk. Het is van groot belang dat u tijdens de behandeling beide ogen goed open houdt en naar het rode knipperlichtje blijft kijken. U dient gedurende de behandeling stil te blijven zitten en te kijken in de richting die de oogarts u aanwijst. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt, is het belangrijk dat u tijdens de behandeling niet praat.

De laserbehandeling zelf duurt vijf minuten.

Tijdens de laserbehandeling wordt uw begeleider verzocht in de wachtkamer te blijven in verband met de laserstralen.

Na de behandeling

Na de laserbehandeling bent u nog enige tijd verblind door het licht. Bovendien blijft u als gevolg van het verwijden van de pupil nog enkele uren wazig zien. Wij raden u daarom aan om niet zelf auto te rijden. Neemt u iemand mee die u naar huis kan brengen.

Het dragen van een zonnebril voorkomt dat u last heeft van het licht. Het behandelde oog kan nog één tot twee dagen wat geïrriteerd zijn. Ook kunt u wat hoofdpijn hebben. U kunt dan paracetamol innemen.

Nacontrole

Na de laserbehandeling krijgt u een afspraak voor nacontrole bij de oogarts. Tijdens deze afspraak worden uw ogen weer gedruppeld om de pupil wijd te maken. Wij raden u aan ook dan niet zelf auto te rijden, maar iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de laserbehandeling, dan kunt u deze voorafgaand aan de behandeling stellen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze folder bij uw afsprakenkaart te bewaren en de informatie op de dag van de behandeling nogmaals door te lezen.

Specialismen