Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Laserbehandeling bij nastaar
Patiëntenfolder

Laserbehandeling bij nastaar

In overleg met uw oogarts heeft u een afspraak gemaakt voor een laserbehandeling bij nastaar. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

In het verleden bent u aan staar geopereerd. Tijdens deze operatie is de troebele ooglens uit het lenszakje verwijderd en daarvoor in de plaats is een kunstlens gezet. Het lenszakje van uw oog is echter ook troebel geworden, waardoor u langzaam weer slechter bent gaan zien. Dit is geen ongewoon verschijnsel. Met behulp van een laserbehandeling kan de troebeling in het lenszakje worden verwijderd. Dit is volledig pijnloos.

De laserbehandeling

De laserbehandeling wordt poliklinisch verricht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Ter voorbereiding op de behandeling moet eerst één of beide ogen met pupilverwijdende druppels worden gedruppeld. Bij het maken van de afspraak heeft u deze druppels samen met een instructie meegekregen.

Voor de behandeling krijgt u eerst een druppelverdoving in het te behandelen oog. U heeft dan geen last van het speciale contactlensje dat de oogarts tegen uw oog zet. Dit lensje zorgt ervoor dat de oogleden open blijven. Met uw andere oog kunt u normaal knipperen. Daarna maakt de oogarts met een laserstraal een gaatje in het troebele lenszakje. Hierdoor wordt het zien weer helder. De lens blijft daarbij gewoon op zijn plaats zitten, omdat deze al in het oog is vastgegroeid.

Een laserbehandeling is precisiewerk. Het is daarom van groot belang dat u tijdens de behandeling beide ogen goed open houdt, stil blijft zitten en kijkt in de richting die de oogarts u aanwijst. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt, is het belangrijk dat u tijdens de behandeling niet praat.

De laserbehandeling zelf duurt vijf minuten.

Na de behandeling

Wij raden u aan om iemand mee te nemen die u naar huis brengt, omdat het mogelijk is dat u na de behandeling tijdelijk wazig ziet. Dit wazig zien is het gevolg van het verwijden van de pupil. Het dragen van een zonnebril voorkomt dat u na de laserbehandeling last heeft van het licht.

Na het verwijderen van de nastaar zal het zien na enige tijd weer helder worden. Deze tijd kan variëren van minuten tot dagen. Soms is er een tweede behandeling nodig als er zich nog een flard van het lenszakje in de pupil-opening bevindt.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voorafgaand aan de behandeling stellen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze folder bij uw afsprakenkaart te bewaren en de informatie op de dag van de behandeling nogmaals door te lezen.

Specialismen