Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Keeloperatie onder lokale verdoving
Patiëntenfolder

Keeloperatie onder lokale verdoving

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten om een keeloperatie onder lokale verdoving te ondergaan. In deze folder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de ingreep en wat u kunt verwachten na afloop van de operatie.

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

Voorbereiding op de operatie

Logopedie vóór de operatie

Het is belangrijk dat u voor de operatie al een afspraak heeft met een logopedist bij u in de buurt. De logopedist maakt met u een plan voor de revalidatie na de operatie. Soms krijgt u van de logopedist ook enkele oefeningen die u voor de operatie al kunt doen. De KNO-arts of logopedist van het ziekenhuis kijkt samen met u bij welke logopedist u terecht kunt.

Vervoer en begeleiding

Na de operatie kan het zijn dat u zich duizelig of licht in het hoofd voelt. U mag dan niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Daarom is het belangrijk dat u iemand meeneemt naar de afspraak die u na de operatie ook weer naar huis kan brengen.

Eten en drinken

Voor de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Griep of koorts

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met de poli KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. U hoort dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of voor verdovingsmiddelen? Meld dit dan voor de operatie aan de arts.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, wordt in overleg met de arts bepaald of u hiermee door mag gaan of dat u er enkele dagen voor de ingreep mee moet stoppen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • De medicijnen die u gebruikt in originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegevens voor het delen van uw medicatiegegevens.

De operatie

Melden

Meld vóór het onderzoek aan de spreekuurassistente als u:

 • Bekend bent met neusbloedingen.
 • Bekend bent met hartproblemen.
 • Bekend bent met nierproblemen.

Voorbereiding en verdoving

De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. U krijgt in elk neusgat een langwerpig watje waarop de verdovende vloeistof is aangebracht. Daarna neemt u weer plaats in de wachtruimte. Het duurt ongeveer 15 tot 20 minuten voordat deze verdoving goed werkt.

Als u zich niet lekker voelt, terwijl u in de wachtruimte zit, meld dit dan direct bij de spreekuurassistente aan de balie. Denk hierbij aan klachten zoals benauwdheid, licht in het hoofd, zweten of hartkloppingen.

De operatie

Terug in de behandelkamer krijgt u een verdovende spray op uw tong en in uw keel. Deze spray slikt u door.

De watten in uw neus worden verwijderd. Als alle delen goed verdoofd zijn, voert de KNO-arts de operatie uit zoals met u besproken is.

Via de neus brengt de KNO-arts een endoscoop in. Dit is een flexibele slang met een camera die via de neus de keel bereikt. Soms wordt er via de endoscoop nog een verdovende spray op uw stembanden aangebracht.

Na de operatie

Naar huis

Soms komt het voor dat patiënten zich duizelig of licht in het hoofd voelen na de operatie. De kans dat deze klachten optreden, is het grootst in de eerste 20 minuten na de operatie. Als u dat prettig vindt, kunt u nog ongeveer 20 minuten in de wachtkamer plaatsnemen tot de verdoving is uitgewerkt.

Adviezen voor thuis

 • In de 2 dagen na de operatie krijgt u een spreekverbod. Dat betekent dat u de eerste 2 dagen na de operatie helemaal niets mag zeggen. Dus ook niet fluisteren, hummen of kuchen. Na 2 dagen mag u voorzichtig enkele woorden zeggen. Bij voorkeur zegt u de eerste woorden bij de logopedist als u start met de revalidatie. Meer informatie over de revalidatie leest u verderop in deze folder bij ‘logopedische revalidatie na een stemplooioperatie’.
 • Na de operatie mag u een uur lang niet eten en drinken.
 • Na dit uur mag u starten met het drinken van helder kraanwater. Als dit goed gaat (dus zonder u te verslikken), kunt u in de uren daarna ook andere dranken en voedingsmiddelen proberen. U kunt uw normale voedingspatroon weer oppakken.
 • Als u pijn heeft, mag u paracetamol 500 mg tabletten gebruiken, maximaal 4 keer per dag 2 tabletten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Bij deze operatie bestaat de kans dat u een bloedneus krijgt. Ook kan er een infectie ontstaan. Mogelijk heeft u na de operatie wat last van keelpijn.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek KNO:

 • Bij hoge koorts (meer dan 38,5 °C).
 • Bij heftige pijn.
 • Bij benauwdheid.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak mee voor controle bij de KNO-arts. Deze afspraak vindt 6 tot 8 weken na de operatie plaats op de polikliniek.

Is er bij u tijdens de operatie ook wat weefsel is weggehaald voor onderzoek in het laboratorium? Dan krijgt u een week na de operatie de uitslag van dit onderzoek. De afspraak hiervoor vindt plaats bij de KNO-arts op de polikliniek. Dit kan eventueel ook een telefonische afspraak zijn.

Als u een stemplooi-operatie heeft gehad, krijgt u nog een controleafspraak op de logopedische stempoli bij de polikliniek KNO. Deze afspraak vindt plaats voordat u op controle komt bij KNO-arts na zes tot acht weken.

Logopedische revalidatie na de stemplooi-operatie

Om het best mogelijke resultaat van de operatie aan uw stemplooien te krijgen, is het belangrijk dat u na de operatie begint met revalideren van de stem. Hiermee wordt de kans op hinderlijk littekenweefsel op uw stemplooien en daarmee blijvende heesheid verminderd. Het gaat vooral om het langzaam opbouwen van de stembelasting na de operatie en het afleren van oude gewoontes, zoals spreken met veel spierspanning of spreken met verkeerde ademdruk. Meestal zijn hier 6 tot 9 afspraken bij de logopedist voor nodig. Na de operatie krijgt u voor 2 dagen een spreekverbod. Probeer een afspraak bij de logopedist te plannen vlak nadat uw spreekverbod stopt, dus vanaf dag 3 na de operatie. Bij voorkeur zegt u de eerste woorden bij de logopedist als u start met de revalidatie. Na de operatie heeft u 6 weken lang, elke week een afspraak bij de logopedist.

Opbouw van de stembelasting na de stemplooioperatie

De logopedist kan hiervan afwijken als hij of zij dit nodig vindt op basis van uw persoonlijke situatie en vorderingen.

Week 1 en 2

 • Vanaf dag 3 na de operatie begint u met het spreken van alleen het hoognodige. Dit betekent per dag een paar losse woorden of een paar zinnen.
 • Spreek bewust. Gebruik uw nieuw aangeleerde technieken, spreek niet luid en spreek langzaam.
 • U mag nog altijd niet fluisteren en niet kuchen.

Week 3 en 4

 • U mag korte gesprekjes voeren, maar neem duidelijke rustperioden tussendoor. Geen beeldbellen, geen groepsgesprekken en eventueel korte telefoongesprekken.
 • Let wel op: u mag nog altijd niet luid spreken.

Week 5 en 6
De stembelasting mag nog verder uitgebouwd worden, maar is nog niet maximaal. Bespreek met uw logopedist in hoeverre u de stem mag belasten.

Spreekverbod na de operatie

Bespreek voor de operatie met uw naasten, familie en vrienden dat u in de eerste 2 dagen na de operatie niets mag zeggen en de 2 weken daarna slechts weinig mag spreken. Hiermee voorkomt u dat u onbedoeld te veel zegt.

Bespreek het spreekverbod ook met uw werkgever. Pas vanaf week 3 na de operatie mag u korte gesprekjes voeren. Voor mensen die een beroep of hobby hebben met een intensieve stembelasting (zoals zanger, docent, coach, verkoper) betekent dit tot 6 weken na de operatie geen optredens, geen presentaties, niet voor de klas staan en niet met klanten in de winkel.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek KNO via telefoonnummer 0485-84 53 85 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85.