Maasziekenhuis Bij Nacht
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Keelamandelen verwijderen bij volwassenen
Patiëntenfolder

Keelamandelen verwijderen bij volwassenen

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot het verwijderen van uw keelamandelen, ook wel tonsillectomie genoemd. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan u daarbij helpen.

Voorbereiding

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Het verwijderen van de keelamandelen gebeurt onder algehele verdoving (narcose). U voelt geen pijn tijdens de ingreep.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met uw KNO-arts. Deze bekijkt of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen, zoals afgesproken met uw behandelend arts en de anesthesioloog (zie ook de folder ‘Anesthesiologie’). Algemene informatie over opname in Maasziekenhuis Pantein, kunt u ook lezen in de folder ‘Wegwijzer bij opname’.

De opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige wijst u uw kamer en bed. Zij stelt u een aantal vragen en beantwoordt mogelijke vragen van u. De verpleegkundige bereidt u verder voor op de ingreep, door de temperatuur op te nemen en u het operatiejasje te geven.

Als de anesthesist medicijnen heeft voorgeschreven, geeft de verpleegkundige die ook. Die krijgt u ongeveer een half uur tot een uur voor de operatie. Als u kalmeringstabletten krijgt, mag u hierna niet meer uit bed, omdat u er duizelig en slaperig van kunt worden. Vervolgens brengt een verpleegkundige u naar de voorbereidingsruimte.

De ingreep

Tijdens de operatie verwijdert de KNO-arts de keelamandelen en schroeit daarna enkele bloedvaten dicht.

Vrijwel meteen na de ingreep krijgt u ijskoud water te drinken. Drinken verzacht de pijn, voorkomt bloedingen en gaat zwelling van de keel tegen. U blijft nog even voor controle op de verkoeverkamer (uitslaapkamer) liggen. Daarna gaat u terug naar de afdeling.

Na de ingreep

Na de operatie heeft u nog steeds een infuus. Via dit infuus loopt er vocht in uw lichaam. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw pols en bloeddruk. Meld aanhoudende misselijkheid of pijn na de ingreep bij de verpleegkundige.

De dag van de ingreep mag u uit bed. Voor uw herstel is het wel van belang dat u voldoende rust. Het is mogelijk dat u behalve keelpijn ook last heeft van oorpijn. Dat is een normaal gevolg van de operatie.

U krijgt op de dag van de ingreep alleen ijswater te drinken. Het is van groot belang dat u vaak drinkt om de keel te smeren, ook ’s nachts. De verpleegkundige zal u hiervoor wekken.

De eerste dag na de ingreep krijgt u koud vloeibaar eten zoals vla, appelmoes of een waterijsje. Het is belangrijk dat u goed blijft drinken (koude dranken). Zure melkproducten mogen ook, zoals karnemelk en yoghurt.

De tweede dag na de operatie mag u afgekoeld, gemalen voedsel eten.

De eerste tien tot veertien dagen na de ingreep kan het praten nog pijnlijk en vermoeiend zijn. Als u in uw keel kijkt, ziet u wit, vies beslag dat vaak stinkt. Dit hoort bij de wondgenezing.

De KNO-arts bezoekt u op de afdeling en vertelt u hoe de operatie is gegaan. Hij bespreekt met u wanneer u weer naar huis mag en geeft u adviezen mee voor thuis. Uiteraard krijgt u dan ook de gelegenheid vragen te stellen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek.

Adviezen voor thuis

Neem thuis, tot de poliklinische controle (tenzij anders aangegeven), de volgende regels in acht:

 • Doe het de eerste twee weken na de operatie rustig aan; ga niet werken, beperk het lopen, fietsen en autorijden.
 • Rook de eerste week na de operatie bij voorkeur niet (indien van toepassing).
 • Vermijd tocht en rokerige ruimtes.
 • Als u wilt douchen, neemt u dan een lauwe douche vanaf de schouders, tot 2 weken na de operatie.
 • Na 2 weken kunt u het werken en sporten in principe weer hervatten.

Bij pijn

 • Bij pijn gebruikt u vier keer per dag 1000 mg (2 tabletten of 1 zetpil) paracetamol. Probeert u dit zoveel mogelijk op vaste tijdstippen in te nemen (bijvoorbeeld om 8.00u, 12.00u, 17.00u en 22.00u). Daarnaast ontvangt u een recept voor aanvullende pijnstilling als de paracetamol onvoldoende werkt. Dit gebruikt u in aanvulling op de paracetamol.
 • Twee tot drie dagen na de ingreep neemt de pijn vaak toe. Het is belangrijk dat u dan uw medicijnen tegen de pijn goed blijft innemen en regelmatig blijft drinken. Enkele dagen later zal de pijn weer afnemen en verdwijnen.

Eten en drinken

 • Drink regelmatig, bijvoorbeeld elke twee uur. Drink ook ’s nachts als u wakker wordt.
 • Het eten mag u langzaam weer uitbreiden. Speciale dieetmaatregelen zijn niet nodig. Wat u kunt eten, mag u eten. Het is echter raadzaam de eerste dagen na de operatie zacht en koel voedsel te eten. Is het eten warm, laat het dan wat afkoelen.
 • Bananen, sinaasappels, chocolade, gekruid eten, frites, vruchtensappen en koolzuurhoudende dranken worden de eerste paar dagen afgeraden. Deze producten worden vaak als onaangenaam ervaren.

Mogelijke complicaties

Elke ingreep geeft kans op complicaties. De belangrijkste complicatie bij het verwijderen van de keelamandelen is een nabloeding. Van iedere 100 patiënten die deze ingreep ondergaan, krijgen een tot twee patiënten hiermee te maken. Het risico is het grootst in de eerste vijf uur na de operatie en zeven tot veertien dagen na de ingreep.

Gebeurt dit thuis, neem dan waterijsjes, sabbel op ijsklontjes of gorgel met ijskoud water. Helpt dit niet, neem dan contact op met de polikliniek KNO of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Als zich onverwacht complicaties voordoen, zoals een nabloeding, koorts of een ontsteking, neem dan contact op met de polikliniek KNO op telefoon 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de KNO-arts of verpleegkundige.