Maasziekenhuis Pantein atrium
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Insuline tolerantie test met meting van cortisol en groeihormoon
Patiëntenfolder

Insuline tolerantie test met meting van cortisol en groeihormoon

Met uw arts heeft afgesproken een insuline tolerantie test te laten doen. In deze folder leest u hoe de test verloopt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Wat is een insuline tolerantie test?

Het doel van een insuline tolerantie test (ITT) is het vaststellen van een tekort aan het bijnierschorshormoon cortisol of het uit de hypofyse afkomstige groeihormoon. Bij een ITT wordt onderzocht of het lichaam in staat is te reageren op het tijdelijk verlagen van het suikergehalte in het bloed. Dit gebeurt door het toedienen van insuline. Insuline is het hormoon dat het suikergehalte in het bloed verlaagt. Onder normale omstandigheden reageert het lichaam hierop met een stijging van het cortisol en groeihormoon.

Voorbereiding

 • U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf middernacht (0.00 uur) niet meer mag eten, drinken en roken. U mag wel water of thee zonder suiker drinken.
 • U mag uw medicijnen met water innemen, tenzij uw behandelend arts daar iets anders met u over heeft afgesproken
 • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan en neem reservekleding mee.
 • Als u een anticonceptiepil gebruikt, moet u in overleg met uw arts hier ten minste 6 weken voor het onderzoek mee stoppen.
 • Als u hydrocortison gebruikt, moet u voor het onderzoek ten minste 24 uur vrij zijn van deze medicatie. Dat betekent dat u de dagen voor het onderzoek de totale dagdosis ’s ochtends in een keer inneemt.

Dag van de test

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de verpleegafdeling. In verband met de planning vragen wij u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.

De test

Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus wordt de insuline toegediend. Voor en na het toedienen van insuline wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen om de hormoongehaltes te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart ‘kraantje’ dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van.
Tijdens de test mag u niet slapen. Dit kan de uitslag van het groeihormoon beïnvloeden.

Bijwerkingen insuline

Het tijdelijk verlagen van het suikergehalte in het bloed kan onaangename gevoelens veroorzaken, zoals;

 • slaperigheid;
 • geeuwen;
 • overmatig zweten;
 • hongergevoel;
 • hartkloppingen.

Deze bijwerkingen verdwijnen weer als de test is afgelopen.

Duur van de test

In totaal duurt de test drie uur. De ITT zelf duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten.

Na de test

 • Na afloop van de test kunt u weer eten en drinken.
 • U krijgt een kleine maaltijd aangeboden. Als u een specifiek dieet heeft (gluten of lactose vrij) adviseren we u om zelf een maaltijd mee te nemen.
 • Als u na de test weer naar huis mag, kunt u het beste iemand bellen die u naar huis kan brengen. Het kan zijn dat u nog last heeft van bijwerkingen. Het is beter dat u dan niet zelfstandig aan het verkeer deelneemt.

Uitslag

Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslagen bekend zijn. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen van de ITT met u tijdens uw controleafspraak op de polikliniek.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Interne geneeskunde via telefoonnummer  0485-84 53 60.