Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Hartfalenpoli
Patiëntenfolder

Hartfalenpoli

Mensen met hartfalen worden in het Maasziekenhuis Pantein behandeld door een cardioloog en een hartfalenverpleegkundige. In deze folder krijgt u meer informatie over de gang van zaken op de polikliniek Hartfalen.

Hartfalen

Hartfalen is een chronische aandoening, die ontstaat door een verminderde pompfunctie van het hart. Hartfalen en de symptomen hiervan hebben een grote invloed op het leven van patiënten en hun familie. Ook de behandeling, verschillende leefregels en een onzekere toekomstverwachting hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Leven met hartfalen vraagt van u dat u uw klachten nauwkeurig in de gaten houdt en dat u adviezen goed opvolgt.

De cardioloog

U bent onder behandeling van de cardioloog. De cardioloog voert de onderzoeken uit en bespreekt met u de uitslagen hiervan. Op grond van de uitslagen en eventuele problemen wordt in overleg met u de behandeling aangepast. Mogelijk wordt u doorverwezen naar de hartfalenpoli.

De hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige helpt u en eventueel uw partner informatie te vergaren over uw aandoening, de behandeling en de problemen die hartfalen met zich mee kunnen brengen. De hartfalenverpleegkundige kijkt ook naar uw lichamelijke toestand en gewicht. Tevens zal zij u voorlichten en begeleiden bij het omgaan met de verschillende leefregels die u hebt gekregen. Ook helpt de verpleegkundige u en uw partner bij emotionele problemen die met uw ziekte te maken hebben. Tot slot kan de verpleegkundige u informatie geven over allerlei praktische zaken zoals het aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen in huis. Ook kan zij, indien nodig, andere disciplines inschakelen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de diëtiste. Indien u problemen heeft, overlegt de hartfalenverpleegkundige met de cardioloog. Tussentijds blijft u onder controle bij de cardioloog.

Het eerste polibezoek

Bij het eerste bezoek aan de hartfalenpoli vindt er een intakegesprek plaats. Ook krijgt u uitleg en informatiemateriaal over hartfalen, leefregels en dieet. Tijdens uw volgende bezoek komt de hartfalenverpleegkundige terug op dit verstrekte materiaal. Mocht u nog vragen hierover hebben, dan kunt u die nu stellen.

Uw gewicht, bloeddruk en pols worden tijdens het eerste polibezoek gecontroleerd. Ook worden de verschijnselen van het verergeren van het hartfalen uitgelegd, zodat u weet wanneer u contact met de hartfalenverpleegkundige of uw huisarts moet opnemen.

De eerste kennismaking neemt ongeveer één uur in beslag.

Afspraken

Als u doorverwezen bent door de cardioloog op de poli Cardiologie, kunt u via de poli een afspraak maken. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen, dan regelt een verpleegkundige van de afdeling een afspraak voor u.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met de poli Cardiologie 0485–84 53 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

U vindt de Hartfalenpoli op de eerste etage, route 111.

Telefonisch spreekuur

Op maandag tot en met vrijdag kunt u telefonisch vragen stellen aan de hartfalenverpleegkundige, Nancy Aengenend of Tamara Rongen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0485-84 62 28. Graag bellen voor 11.00 uur. De polikliniek maakt een terugbelverzoek en dan belt de hartfalenverpleegkundige u tussen 11.30 en 13.00 uur.

Tijdens het telefonisch spreekuur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld uw behandeling, mogelijke klachten die u ervaart en andere belangrijke zaken. U kunt ook via e-mail contact opnemen. Het mailadres is hartfalenpoli@pantein.nl

Buiten het telefonisch spreekuur wordt u doorverbonden met de balie van de polikliniek Cardiologie. Hier kunt u terecht voor het maken en/of verzetten van uw (bel)afspraak. Bij spoedvragen overlegt de spreekuurassistente met de hartfalenverpleegkundige.

Specialismen