Maasziekenhuis Pantein Buiten
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Gezichtsveldonderzoek
Patiëntenfolder

Gezichtsveldonderzoek

In overleg met uw oogarts heeft u een afspraak gemaakt voor een onderzoek waarbij uw gezichtsveld wordt getest. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Uw oog zorgt samen met de oogzenuw en de hersenen ervoor dat u kunt zien. Het gezichtsveld is het gebied dat u in één oogopslag kunt zien als u rechtuit kijkt. Het gezichtsveld is belangrijk in het dagelijks leven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u ergens tegen aan loopt of iets omgooit. Iemand met een uitval van het gezichtsveld is zich daar meestal niet van bewust, omdat de aandacht is gericht op het centrale punt waarnaar we kijken. Met behulp van een gezichtsveld onderzoek kan de oogarts zien of er gezichtsvelduitval is en hoe groot deze uitval is.

Uitval van het gezichtsveld

Mogelijke oorzaken van het (voor een deel) uitvallen van het gezichtsveld zijn een verhoogde oogdruk (glaucoom), een herseninfarct/ hersenbloeding (CVA) of een aandoening aan de oogzenuw.

Bij glaucoom sterven er op den duur zenuwvezeltjes in de oogzenuw af, waardoor de oogzenuw onherstelbaar beschadigd raakt. Meestal merkt u hier pas iets van als er al aanzienlijke schade is opgetreden. Als gevolg van een herseninfarct/hersenbloeding valt door een beschadiging in de hersenen vaak een deel van het gezichtsveld uit.

Het gezichtsveldonderzoek

Het onderzoek wordt voor het linker- en rechteroog afzonderlijk uitgevoerd en vindt plaats in het schemerdonker. U krijgt eerst de mogelijkheid om hier aan te wennen. Vervolgens gaat u voor een grote halve bol zitten en wordt één oog afgedekt. U kijkt rechtuit, naar een vast punt. Op steeds wisselende plaatsen verschijnt een klein lichtpuntje. Zo gauw u dit lichtpuntje ziet, drukt u op het knopje dat u in uw hand heeft. U krijgt een groot aantal puntjes te zien. Op deze manier wordt het gehele gezichtsveld getest. Na ongeveer 10 minuten wordt het andere oog op dezelfde manier getest.

Het onderzoek vraagt een goede concentratie van u. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek rustig blijft kijken naar het punt in het midden. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt, is het belangrijk dat u tijdens de behandeling niet praat. U mag gewoon met uw ogen knipperen, het is dus niet nodig om te staren. Wel moet u zich goed kunnen concentreren. Wij raden u dan ook aan om uw begeleider tijdens het onderzoek in de wachtkamer op u te laten wachten. Vergeet niet uw mobiele telefoon uit te zetten voor het onderzoek.

Het is mogelijk dat u zich tijdens het onderzoek wat onzeker voelt, omdat u zich afvraagt of u het allemaal nog wel goed ziet. Laat u hierdoor niet afleiden en ga rustig en geconcentreerd door. Als u gedurende het onderzoek onwel wordt of moet hoesten, kunt u even pauzeren door de knop ingedrukt te blijven houden. Daarna kunt u de onderzoeksbegeleider waarschuwen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek ontvangt u van de oogarts, meestal aansluitend aan het onderzoek.

Verhinderd?

Mocht u verhinderd zijn op het afgesproken tijdstip, bel dan zo spoedig mogelijk met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het gezichtsveldonderzoek, dan kunt u deze voorafgaand aan het onderzoek stellen of u kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze folder op de dag van het onderzoek nogmaals door te lezen.

Specialismen