Maasziekenhuis Pantein Hal boven
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Gastroscopie
Patiëntenfolder

Gastroscopie

Inwendig onderzoek van het maagdarmkanaal

In overleg met uw behandelend arts, heeft u besloten tot een gastroscopie. Dit is een inwendig onderzoek van de slokdarm, de maag en het begin van de dunne darm. In deze folder en video krijgt u meer over dit onderzoek.

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

 

Gastroscopie zonder roesje

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

Met behulp van een bestuurbare, buigzame slang (endoscoop) onderzoekt de maag-darm-lever-arts (mdl-arts) of internist de binnenkant van de organen. De binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm worden bekeken. Eventuele bijzonderheden en afwijkingen kunnen door dit onderzoek worden ontdekt. Ook is het mogelijk om via de endoscoop stukjes weefsel pijnloos weg te halen voor microscopisch onderzoek.

Voorbereiding op het onderzoek

Belangrijk!

Vertel de arts vóór het onderzoek:

  • of u medicijnen gebruikt, zoals maagbeschermers of bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (sintrom), fenprocoumon (marcoumar), dabigtran, prasugrel, rivaroxaban, ticagrelor, acetylsalicylzuur (ascal), persantin of clopidrogel (plavix) of andere bloedverdunnende medicatie;
  • of u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen;
  • of u aan hart- of longaandoeningen lijdt;
  • of u zwanger bent.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat uw maag leeg is tijdens het onderzoek. Daarom mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken of roken als het onderzoek voor de middag plaats vindt. De avond vóór het onderzoek kunt u normaal eten.

Als het onderzoek na de middag plaatsvindt, mag u licht ontbijten. Een licht ontbijt is een beschuitje met jam of rookvlees en een kopje thee. Dit moet u wel minimaal zes uur voor de afgesproken tijd van het onderzoek nuttigen. Wij raden u aan vanaf die tijd ook niet meer te roken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs),
  • Als u medicijnen gebruikt vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Het geneesmiddelenpaspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt met daarbij informatie over mogelijke allergieën en geneesmiddelen die u in het verleden heeft gebruikt.

Vervoer naar huis

Heeft u met de arts afgesproken dat u een roesje krijgt? Dan is het belangrijk dat u vooraf het vervoer naar huis regelt. Dit mag geen taxi of buschauffeur zijn. Tijdens het onderzoek krijgt u namelijk medicijnen (het roesje) toegediend waardoor u na het onderzoek nog wat versuft bent. Daardoor mag u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Het onderzoek

Melden

Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de registratieba-lie route 023 met een geldig legitimatiebewijs. Doet u dit bij voorkeur 10 minuten voor uw afspraak.

Krijgt u een roesje? In verband met de voorbereiding op het onderzoek op de scopie afdeling is het belangrijk dat u zich dan 40 minuten voor uw afspraak meldt bij de registratiebalie.

Daarna gaat u naar de scopie afdeling, route 111. Daar vindt het onderzoek plaats. De verpleegkundige komt u ophalen als u aan de beurt bent.

Krijgt u een roesje?

Heeft u met de arts afgesproken dat u een roesje krijgt? Dan wordt u voor dit onderzoek opgenomen in de uitslaapruimte. Hier vindt de voorbereiding op het onderzoek plaats en hier komt u na het onderzoek ook weer terug. Bij de opname in de uitslaapruimte stelt de verpleegkundige u een aantal vragen en voert controles uit.

Voor het roesje krijgt u tijdens het onderzoek via een infuusnaald een slaapmiddel toegediend. Dit medicijn wordt een roesje genoemd. Een roesje is geen narcose. Door dit medicijn voelt u zich slaperig en rustiger, zodat het onderzoek minder belastend is. Bij een roesje duurt de voorbereiding voor het onderzoek ongeveer 30 minuten. Voor de afleiding en om de tijd te overbruggen, kunt u iets te lezen of een tablet meenemen.

In verband met de privacy van u en de andere patiënten is het niet mogelijk om familie bij u in de uitslaapruimte te laten verblijven. Uw begeleider kan in de wachtruimte op u wachten of u kunt een telefoonnummer van uw begeleider achterlaten bij de balie.

Het onderzoek

De arts die het onderzoek uitvoert, vraagt u om op uw linkerzijde op het onderzoeksbed te gaan liggen. Draagt u een gebitsprothese, dan zal de verpleegkundige u vragen deze te verwijderen.

Vervolgens legt de arts een slangetje (endoscoop) achter op uw tong en wordt u gevraagd goed te slikken. Het kan zijn dat daarbij een kokhals-reflex optreedt. Het inbrengen van de slang en de aanwezigheid hiervan in uw keel belemmeren uw ademhaling niet. Om deze reflex te onderdrukken helpt het om u te concentreren op uw ademhaling. Om de kokhalsreflex te verminderen, kunt u er voor kiezen uw keel met een spray te laten verdoven. Bij een gastroscopie met roesje kunt u geen gebruik maken van keelverdoving.

De arts leidt de endoscoop van de slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige darm om deze van binnen te bekijken. Om de maag beter te kunnen bekijken, wordt er tijdens het onderzoek lucht (CO2) in de maag geblazen. Het is normaal dat u hierdoor lucht opboert.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Naar huis

Als u geen roesje heeft gehad, mag u direct naar huis.

Heeft u wel een roesje gehad, dan gaat u na het onderzoek terug naar de uitslaapruimte. Hier wordt u nog een uur bewaakt via de monitor vanwege de toegediende medicatie. Voordat u naar huis gaat, krijgt u nog wat te eten en te drinken. Houdt u er rekening mee dat u ongeveer twee uur in het ziekenhuis bent (van opname tot ontslag) wanneer u een roesje krijgt.

Nazorg

Als u bloedverdunners gebruikt, vertelt de arts u wanneer u deze weer moet innemen.

Als u een keelverdoving heeft gehad, mag u pas 1 uur na het onderzoek weer eten of drinken. Begin na die tijd voorzichtig met een slokje water. Gaat dit goed, dan kunt u weer gewoon eten en drinken.

Uitslag van het onderzoek

De arts komt na het onderzoek bij u langs om u te informeren over hoe het onderzoek is gegaan en wat de bevindingen zijn. Alleen als directe behandeling nodig is, wordt dit direct gestart anders wordt dit besproken via de aanvragend arts.

Als er weefselstukjes zijn weggehaald, is de uitslag van het microscopisch onderzoek na ongeveer zeven werkdagen bekend. Uw arts informeert u over deze uitslag.

Complicaties

Als na het onderzoek pijn op de borst of kortademigheid optreedt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of de dienstdoende internist. In de avond/nacht/weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485–84 53 31.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de poli Interne Geneeskunde op telefoonnummer 0485–84 53 60 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Video over gastroscopie

Op de website kunt u een video bekijken waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat een gastroscopie is en hoe dit onderzoek verloopt.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde, op telefoonnummer 0485-84 53 60.

 

Maart 2023 – versie 6
INT008