Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Fysiotherapie in het Maasziekenhuis - vergoedingen
Patiëntenfolder

Fysiotherapie in het Maasziekenhuis - vergoedingen

De vergoeding van fysiotherapiebehandelingen is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft. In deze folder leest u wanneer een behandeling (gedeeltelijk) vergoed wordt.

Wordt uw fysiotherapiebehandeling vergoed door de zorgverzekering? Dat is afhankelijk van twee zaken: de reden van uw behandeling (‘de behandelindicatie’) en hoe u voor ziektekosten verzekerd bent.

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt:

De behandelindicatie

Door de regering is een onderverdeling gemaakt van aandoeningen (behandelindicaties) in twee vormen: acute indicaties en chronische indicaties. Uw fysiotherapeut heeft hier geen invloed op.

Deze verdeling is best ingewikkeld. Sommige chronische aandoeningen staan op de lijst van acute indicaties, bijvoorbeeld reuma. En soms heeft u slechts kortdurende behandeling nodig en valt dat weer wel onder chronische indicatie. Bijvoorbeeld na een operatie aan uw been.

Voor de vergoedingen geldt het volgende:

  • Fysiotherapie bij ‘acute behandelindicatie’ wordt helemaal niet vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Fysiotherapie bij ‘chronische behandelindicatie’ wordt vanuit de basisverzekering pas vergoed vanaf de 21e behandeling, nadat u eerst uw eigen risico betaald heeft.
  • Tot 1 augustus 2023 geldt een uitzondering voor COVID-19: Deze herstelzorg wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit het basispakket. U betaalt wel eerst uw eigen risico.

Uw fysiotherapeut kan voor u nagaan of uw aandoening als acute of chronische indicatie geldt.

Hoe u verzekerd bent, bepaalt uw vergoeding

Als u alleen een basisverzekering heeft (en geen aanvullende verzekering), geldt bovenstaande wat betreft de vergoeding.

Als u naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan wordt fysiotherapie helemaal of gedeeltelijk vergoed. De mate van vergoeding is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft gekozen.

Bij een beperkte aanvullende verzekering wordt vergoed tot een vastgesteld maximum bedrag of tot een maximum aantal behandelingen. Bij een ruime aanvullende verzekering kan het zijn dat alle fysiotherapiebehandelingen vergoed worden.

Er zijn veel verschillende ziektekostenverzekeringen en iedere verzekeraar heeft vaak meerdere aanvullende verzekeringen. Wilt u weten hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie? Bekijk dan zelf uw verzekeringspolis of neemt contact op met uw verzekeraar. Zij kunnen u uitleggen hoe uw verzekering is opgebouwd en of uw fysiotherapiebehandelingen vergoed worden.

Een voorbeeld:

U heeft een beperkte aanvullende verzekering afgesloten voor 6 behandelingen fysiotherapie. Dan geldt het volgende:

  • Bij een acute indicatie krijgt u maximaal 6 behandelingen vergoed, de overige behandelingen moet u zelf betalen.
  • Bij een chronische indicatie krijgt u eerst 6 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed. Daarna moet u 14 behandelingen zelf betalen. En vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie dan vergoed vanuit uw basisverzekering.

De vergoeding voor de behandelingen uit de aanvullende verzekering geldt per kalenderjaar en niet per indicatie. Ieder kalenderjaar kunt u weer opnieuw een aanvullende verzekering kiezen en afsluiten.

Het eigen risico

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Dit betekent dat u altijd eerst uw eigen risico moet betalen voordat de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen vergoed worden.

Een voorbeeld:

U heeft alleen een basisverzekering en geen aanvullende verzekering. U heeft een chronische indicatie en de eerste 20 behandelingen heeft u zelf betaald. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u op dat moment uw eigen risico nog niet (helemaal) verbruikt voor andere zorgkosten? Dan moet u vanaf de 21e behandeling ook nog een deel van de behandelingen zelf betalen. Pas als u uw gehele eigen risico betaald heeft, wordt de fysiotherapie vergoed.

Voor een chronische indicatie wordt de fysiotherapiemachtiging afgegeven voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 3, 6, of 12 maanden). De startdatum is de datum die op de machtiging staat. Het eigen risico geldt voor een kalenderjaar. Elk nieuw kalenderjaar moet u dus weer opnieuw uw eigen risico betalen. Als uw fysiotherapiemachtiging over het kalenderjaar heen loopt, kan het dus zijn dat u twee keer (een deel van) uw eigen risico betaalt.

Een voorbeeld:

Peter heeft een verwijzing voor fysiotherapie met een chronische indicatie voor 1 jaar. De ingangsdatum is 5 oktober 2021. De fysiotherapie-machtiging loopt van 5 oktober 2021 tot en met 4 oktober 2022. Peter heeft een beperkte aanvullende verzekering en heeft volgens deze verzekering recht op vergoeding van 12 behandelingen. In het kalenderjaar 2021 gebruikt hij 8 behandelingen. Deze wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In het nieuwe kalenderjaar (2022) heeft hij opnieuw recht op vergoeding van 12 behandelingen vanuit zijn aanvullende verzekering.

Peter heeft dan in totaal (in 2 kalenderjaren) 20 behandelingen vergoed gekregen. Omdat Peter een chronische indicatie heeft, worden de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Peter heeft in 2022 nog geen andere medische kosten gemaakt. Hij moet nu eerst de behandeling vanuit zijn eigen risico betalen voordat de behandeling uiteindelijk vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) geldt:

Chronische aandoening

Als er sprake is van een ‘chronische aandoening’* worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Soms geldt een maximum; dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen risico. Er is wel een verwijsbrief nodig die ondertekend is door de verwijzende arts.

Acute aandoening

Bij ‘acute aandoeningen’* worden de eerste negen fysiotherapeutische behandelingen volledig vanuit de basisverzekering vergoed.

Als dat nodig is kan, na toestemming van de zorgverzekeraar, de fysiotherapie worden verlengd met nogmaals negen behandelingen (dus maximaal 18 behandelingen). Er geldt geen eigen risico.
Uw fysiotherapeut kan voor u nagaan of voor de aandoening van uw kind een acute of chronische indicatie geldt.

Tarieven

De hoogte van het tarief is afhankelijk van het contract tussen het Maasziekenhuis en uw zorgverzekeraar. Het overzicht met de meest actuele tarieven hangt ook in de wachtkamer van de afdeling Fysiotherapie.

Het Maasziekenhuis stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Als u geen aanvullende verzekering heeft of uw aanvullende verzekering is niet toereikend, dan moet u de kosten voor de behandeling zelf betalen. U ontvangt dan de rekening van het Maasziekenhuis.

Het ziekenhuis kan deze rekeningen pas versturen als de onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn afgerond. Dit duurt vaak meerdere maanden en daarom is het mogelijk dat u de rekening soms pas na langere tijd ontvangt.

Meer informatie

Voor vragen over de vergoeding van de kosten door uw verzekering en over tariefafspraken kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling kunt u terecht bij uw fysiotherapeut van het Maasziekenhuis. De polikliniek fysiotherapie is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 52 55.

Specialismen