Maasziekenhuis Bij Nacht
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. ElektroMyoGram (EMG)
Patiëntenfolder

ElektroMyoGram (EMG)

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een elektromyogram (EMG) op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). In deze folder leest u meer over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Voor het onderzoek

Belangrijk!

Bent u onder controle van de trombosedienst? Meldt u dit dan vóór het onderzoek aan de neuroloog. Dit kan namelijk van invloed zijn op het onderzoek.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Wij vragen u om bij uw thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw apotheek.

Voorbereiding

Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het van belang dat u op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème gebruikt.

Ook is een juiste huidtemperatuur belangrijk (hoger dan 30˚C). Als dat nodig is, worden uw handen of voeten opgewarmd in een warm water badje tot de gewenste temperatuur bereikt is.

Het onderzoek

Met een elektromyogram wordt het functioneren van zenuwen en spieren onderzocht. Een EMG kan uit twee soorten onderzoek bestaan: een zenuwgeleidingsonderzoek en een onderzoek naar de activiteit van de spieren. Het is mogelijk dat bij u slechts één onderzoek nodig is.

Zenuwgeleidingsonderzoek

Dit onderzoek wordt verricht door een KNF-laborant(e). Hij/zij bevestigt kleine plaatjes of ringetjes op de been- of armspieren. Vervolgens prikkelt hij/zij de zenuw met lichte elektrische schokjes. Deze schokjes zijn niet geheel pijnloos, maar over het algemeen wel goed te verdragen.

Onderzoek van de spieren

De neuroloog voert dit onderzoek uit. Hij/zij brengt een kleine naald in de te onderzoeken spieren. Wanneer u een spier aanspant, registreert de naald de elektrische activiteit. Dit kan rondom de naald wat pijnlijk zijn. Na het prikken kunnen er kleine bloeduitstortinkjes ontstaan. Deze zijn binnen een paar dagen weer verdwenen.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is afhankelijk van het aantal te onderzoeken zenuwen en/of spieren en kan variëren van 30 minuten tot maximaal 2 uur.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek is er geen verdere nazorg nodig.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden. Het onderzoek is ongevaarlijk, ook als u zwanger bent.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog. Uw behandelend arts ontvangt deze gegevens en stelt u op de hoogte van de resultaten.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). De afdeling is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0485–84 55 84.

Specialismen