Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Echocardiografie
Patiëntenfolder

Echocardiografie

De specialist die u behandelt, heeft u doorverwezen voor een echocardiografie. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Via een echocardiografie wordt het hart zichtbaar gemaakt op een beeldscherm en kan de
laborant verschillende metingen doen. Dit onderzoek maakt deel uit van een serie
onderzoeken omdat een echocardiografie geen totaalbeeld kan geven van de conditie van uw
hart.

Voorbereiding

  • Wij verzoeken u 's morgens voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden.
  • Neemt u uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het
    onderzoek.

Melden

Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de registratiebalie route 023 met een geldig legitimatiebewijs. Doet u dit bij voorkeur 10 minuten voor uw afspraak. Daarna gaat u met de trap of lift naar de functie-afdeling op de eerste verdieping, route 111. Als u het prettig vindt dat er een familielid of bekende bij het onderzoek aanwezig is, kunt u dit aangeven.

Verloop van het onderzoek

U wordt gevraagd uw bovenlichaam te ontkleden en op de onderzoektafel te gaan liggen. De
laborant bevestigt drie draadjes/elektroden op uw bovenlichaam. Daarna gaat u op uw
linkerzij liggen, met uw linkerarm onder uw hoofd. De laborant dimt het licht en beweegt met
een klein apparaatje (een zogenaamde transducer) over uw borstkas. Om de toegankelijkheid
voor geluidsgolven te verbeteren, is er gel op de transducer en uw huid gesmeerd. Tijdens het
onderzoek hoort u geluiden die de apparatuur maakt voor het verrichten van de metingen.

Het onderzoek is helemaal pijnloos. Sommige mensen vinden het lastig om een tijdje op de
linkerzij te liggen. Deze houding is echter noodzakelijk om duidelijke beelden te krijgen. Als
u dit geen prettige houding vindt, kunt u dit tegen de laborant zeggen. Hij/zij zoekt dan naar
een goede oplossing.

Als de beelden digitaal zijn vastgelegd, verwijdert de laborant de draden en de gel. Hierna
kunt u zich weer aankleden.

De duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Door verschillen in lichaamsbouw kan het zijn dat
het moeilijker is om het hart met echografie te onderzoeken. Daardoor kan het onderzoek
soms iets langer duren. Als het onderzoek langer duurt, wil dat niet zeggen dat er iets met uw
hart aan de hand is.

Risico's

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden.

Nazorg

Na een echocardiografie is geen nazorg nodig.

De uitslag

De cardioloog beoordeelt de resultaten van de echocardiografie en stuurt een schriftelijk
verslag naar de arts die u behandelt. Tijdens de eerstvolgende afspraak die u met deze arts
heeft, krijgt u de uitslag van het onderzoek.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de
poli Cardiologie, telefoonnummer 0485-84 53 40.

 

CAR005 versie 4  oktober 2022

Specialismen