Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Dorstproef
Patiëntenfolder

Dorstproef

Uw lichaam maakt heel veel urine aan. Om te begrijpen waarom dat gebeurt, doen we een dorstproef. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt.

Wat is een dorstproef?

Met de dorstproef doen we onderzoek naar de urineproductie van uw lichaam. Waarom maakt uw lichaam zo veel urine aan? Plast u veel omdat u veel drinkt? Of drinkt u veel omdat u veel plast? Een dorstproef geeft antwoord op deze vragen.

Als u veel plast en drinkt, bestaat de kans dat u diabetes insipidus heeft. Hierbij is sprake van te veel urine-uitscheiding door een tekort aan het antidiuretisch hormoon (ADH). Dit hormoon is belangrijk voor het in evenwicht houden van de vochthuishouding.

Hoe gaat de dorstproef in zijn werk?

Tijdens de dorstproef drinkt u een aantal uren niet. Normaal gesproken gaat het lichaam dan minder urine produceren. De urine wordt geconcentreerder en kleurt donkergeel. Bij sommige mensen gebeurt dit niet en blijft het lichaam dezelfde hoeveelheid urine produceren. Zij moeten nog steeds constant naar het toilet. Om inzicht te krijgen in de oorzaak hiervan worden er verschillende stoffen in het bloed en de urine gemeten.

Voorbereiding op het onderzoek

Eten en drinken

U mag geen alcohol drinken vanaf 24 uur voor de opname. De avond voor het onderzoek mag u gewoon drinken en eten. Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt nemen zonder koffie of thee.

Medicijnen

U mag uw medicijnen gewoon innemen, behalve als uw behandelend arts daarover iets anders met u heeft afgesproken.

Kleding

Tijdens de gehele proef houdt u dezelfde kleding aan. Zorgt u er voor dat u gemakkelijk zittende kleding aan heeft.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling

Start van de dorstproef

De dorstproef begint meestal om 8.00 uur en duurt maximaal 36 uur. De dorstproef begint met een aantal metingen: u plast op een po, u wordt gewogen en u krijgt een infuusnaald in uw hand. Tijdens de proef gebruiken we de infuusnaald om bloed af te nemen. Als dat nodig is, kunnen we via de infuusnaald ook medicijnen toedienen en een infuus aansluiten.

De kleding die u dan aan heeft, houdt u ook de rest van de proef aan, zodat het wegen steeds in dezelfde kleding gebeurt.

Vanaf nu worden deze metingen iedere 6 uur herhaald. Dus wegen, urine inleveren en het afnemen van bloed. Ook de urine die u tussen de metingen door uitplast, wordt verzameld.

Tijdens de proef mag u van de verpleegafdeling niet verlaten.

Voedingsregels tijdens de proef

U mag tijdens de proef wel eten, maar NIET drinken.

Niét toegestaan om te eten is:

Alle dranken. De patiënt mag wel slokje water om de medicatie in te nemen.

 • Soep en bouillon
 • Fruit en fruitcocktail
 • Tomaten
 • Vla, pap, pudding en vruchtenmoes

In beperkte mate is toegestaan:

 • Rauwkost, 1 keer per dag
 • Jam, 5 cupjes per dag

Wel toegestaan om te eten is:

 • Vast voedsel
 • Jus over de aardappelen
 • Saus over de groente

Wanneer stopt de dorstproef?

De dorstproef duurt maximaal 36 uur.

Soms besluiten we om de proef al eerder te stoppen. Bijvoorbeeld als u te veel gewicht verliest of als het bloedonderzoek laat zien dat u te veel water verliest.

Verlenging van de proef

Soms wordt de proef na 36 uur nog verlengd met 125 minuten. U krijgt dan het middel desmopressine toegediend via een onderhuidse injectie of via het infuus. Desmopressine werkt hetzelfde als het natuurlijke hormoon ADH.

Ook nu houden we bij hoeveel urine uw lichaam aanmaakt en we nemen bloed af om te meten hoe uw lichaam reageert op desmopressine. U mag in deze extra tijd wel weer drinken; maximaal een halve liter water.

Twee uur later wordt dan nog een keer bloed en urine afgenomen. Daarna is de test afgelopen.

Na het onderzoek

Eten en drinken

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen, als u die heeft.

Naar huis

U mag zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. De controleafspraak vindt plaats ongeveer twee weken na het onderzoek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Interne geneeskunde op telefoonnummer 0845-84 53 60 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Interne geneeskunde, op telefoonnummer 0845-84 53 60.

Tijdens het onderzoek in het ziekenhuis kunt u uw vragen ook stellen aan de zaalarts op de verpleegafdeling.