Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Cliëntenraad
Patiëntenfolder

Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt advies uit aan het bestuur van het Maasziekenhuis Pantein over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van het Maasziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt het algemeen belang van mensen die zorg ontvangen in het Maasziekenhuis Pantein.

Wat doet de Cliëntenraad?

Uitgangspunt bij het werk van de Cliëntenraad is het cliëntenbelang. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen als

 • de kwaliteit van zorg;
 • maaltijden;
 • hygiëne;
 • de klachtenregeling;
 • geestelijke verzorging;
 • veiligheid;
 • recreatiemogelijkheden;
 • samenwerking of fusie met een andere instelling;
 • verbouwing of nieuwbouw;
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
 • de begroting en jaarrekening;
 • andere zaken waarvoor verandering of verbetering nodig is.

Daarnaast doet de Cliëntenraad onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en bevordert verdere ontwikkeling en verbetering van patiëntenvoorlichting.

Hoe komt de Cliëntenraad aan informatie?

De Cliëntenraad ontvangt informatie van diverse functionarissen in het Maasziekenhuis, maar ook van instanties buiten het ziekenhuis. De Cliëntenraad houdt gesprekken, leest rapporten en doet zelf onderzoek. Ook kunt u als cliënt onderwerpen aandragen waarvan u meent dat deze het algemeen cliëntenbelang dienen.

Kan de cliënt met een klacht bij de Cliëntenraad terecht?

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Als u echter een opmerking, ervaring, tip of mening heeft over een onderwerp dat alle cliënten van het Maasziekenhuis aangaat, dan kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad.

Hoe bereikt u de Cliëntenraad?

Per e-mail: clientenraad@pantein.nl 

Per post:
Cliëntenraad Maasziekenhuis Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Het jaarverslag kunt u lezen op de pagina van de cliëntenraad op deze website.

 

Oktober 2021 – versie 2
OVR005