Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. BRMO en patiënt in het Maasziekenhuis
Video's

BRMO en patiënt in het Maasziekenhuis

Bij u is een Bijzonder Resistent Micro Organisme gevonden, ook wel BRMO genoemd. In onderstaande video en folder geven we informatie over wat dit voor u betekent en hoe het Maasziekenhuis hiermee omgaat. Om de veiligheid van andere patiënten te garanderen, moeten er namelijk aanvullende maatregelen genomen worden.

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

Informatie en maatregelen

BRMO is een bacterie die meestal voorkomt in de darmen. De bacteriën worden ook in het milieu (zoals in het oppervlaktewater van rivieren, rauw vlees en op groenten) gevonden.

Gezonde mensen die deze bacteriën bij zich dragen, worden er over het algemeen niet ziek van. We willen voorkomen dat patiënten met deze bacterie worden besmet. Daarom is het belangrijk dat deze bacteriën zich niet binnen het Maasziekenhuis verspreiden. Op deze manier zorgen we voor een veilig ziekenhuis voor onze patiënten.

De verderop genoemde beschermende maatregelen worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen.

Wat is een bijzonder resistente bacterie?

Bij BRMO is er altijd sprake van bacteriën die ongevoelig (=resistent) zijn voor de meeste medicijnen die gebruikt worden om infecties te bestrijden (antibiotica). Bacteriën die hier resistent tegen zijn, zorgen niet per se vaker voor een infectie dan de niet-resistente variant, die wel te bestrijden zijn met de gangbare antibiotica. Daarom zijn bijzondere maatregelen binnen uw huiselijke sfeer en in uw sociale contacten niet noodzakelijk.

Om te voorkomen dat andere, veelal verzwakte, patiënten de BRMO oppikken is het noodzakelijk dat het Maasziekenhuis de landelijk voorgeschreven maatregelen neemt als u wordt opgenomen.

Er zijn maar enkele antibiotica die wél werkzaam zijn als een infectie met een BRMO optreedt. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan, anders worden deze bacteriën ook ongevoelig voor deze medicijnen.

Onderzoek

Het kan zijn dat bij u onderzoek wordt gedaan om te kijken of u (nog) drager bent van de BRMO. Dit onderzoek houdt in dat er een kweek wordt afgenomen. Hiervoor wordt met behulp van een wattenstok een uitstrijkje gemaakt van uw endeldarm (rectum). Als u een wond heeft, wordt hier ook een kweek van afgenomen. Als u een blaaskatheter heeft of een blaasontsteking, wordt ook de urine onderzocht. Bij een luchtweginfectie wordt het slijm uit de longen onderzocht. Aan de hand van de uitkomsten van de kweek kan worden vastgesteld of en in hoeverre u (nog) drager bent van een BRMO en waar die zich bevindt.

De kweekuitslag is meestal tussen de 2 en 7 dagen bekend.

Beschermende maatregelen

Als blijkt dat u (nog) drager bent van een BRMO krijgt u bij opname in het Maasziekenhuis een eenpersoonskamer met eigen sanitair. U mag de kamer niet verlaten, tenzij onderzoek of behandeling elders in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Afhankelijk van het soort BRMO en de plaats op of in het lichaam waar het is gevonden, wordt bepaald welke beschermende maatregelen de medewerkers moeten nemen om verspreiding van de BRMO te voorkomen.

Bij een polikliniekbezoek zullen de medewerkers handschoenen dragen.

Bezoek

Bezoek hoeft om eerder vermelde reden deze beschermende maatregelen niet te treffen. Wel wordt aan bezoek gevraagd om de handen te desinfecteren met handalcohol (aanwezig op de kamer) voor het verlaten van de kamer.

Spullen van thuis

U mag uw eigen toiletspullen normaal gebruiken en bij ontslag weer mee naar huis nemen. Zoals u gewend bent, mag u uw vuile wasgoed meegeven naar huis en daar (laten) wassen.

Wat u zelf kunt doen om verspreiding van BRMO voorkomen

Handhygiëne

De belangrijkste maatregel om verspreiding van de BRMO te voorkomen, is de handen altijd te wassen met water en zeep. Dit is verstandig voor iedereen:

 • Vóór het (bereiden van) eten.
 • Na de toiletgang (ook die op urinaal/po).
 • Na het hoesten en niezen.
 • Raak nooit wonden, katheters en verbanden met de handen aan.

Hoesthygiëne

Voor hoesten gelden de volgende hygiënemaatregelen:

 • Hoest met het gezicht afgewend van andere personen.
 • Hoest in een papieren zakdoek of in de elleboogholte.
 • Gebruik de papieren zakdoek 1 keer en gooi die direct na gebruik weg.
 • Was na het hoesten altijd de handen met water en zeep.

De benodigde middelen (zeep, handalcohol) voor het toepassen van een goede hand- en hoesthygiëne zijn op uw kamer aanwezig.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

 

November 2022 – Versie 3
HYG005