Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Alcoholvergiftiging bij kinderen
Patiëntenfolder

Alcoholvergiftiging bij kinderen

Uw kind is met een alcoholvergiftiging, ook wel alcoholintoxicatie genoemd, op de Spoedeisende Hulp van het Maasziekenhuis geweest of opgenomen geweest op de kinderafdeling. Dit kan zowel voor u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn. In deze folder leest u wat alcoholvergiftiging op jonge leeftijd inhoudt, wat de gevolgen ervan (kunnen) zijn en hoe ons nazorgtraject eruitziet.

Gevolgen van alcoholvergiftiging op korte termijn

Kinderen* die een alcoholvergiftiging hebben, kunnen onderkoeld zijn, een shock of black-out hebben of lichamelijk letsel hebben (door een val of geweldincident). Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren. Op de Spoedeisende Hulp worden de ‘vitale functies’, zoals ademhaling, temperatuur en de bloeddruk van uw kind gecontroleerd en zo nodig behandeld. Uw kind krijgt via een infuus vocht ter behandeling of voorkoming van uitdroging en lage bloedsuiker. Soms kan het kind daarna naar huis, maar meestal is opname nodig.

Hoe ziet een opname in het ziekenhuis er uit?

Indien nodig, gaat uw kind na de eerste opvang op de Spoedeisende Hulp over naar de kinderafdeling (afdeling C4).

Een kind met een alcoholvergiftiging kan:

  • buiten bewustzijn zijn;
  • veel moeten braken (en dit zelf niet merken);
  • in de broek (of het bed) plassen;
  • zeer agressief reageren.

De volgende ochtend, als uw kind weer wakker is, weet het vaak niets meer van deze periode. De ochtend na opname komt de kinderarts bij uw kind. Als er geen medische redenen meer zijn om langer in het ziekenhuis te blijven, vindt er met u en uw kind een ontslaggesprek plaats.

Nazorgtraject

Alcoholmisbruik op jonge leeftijd kàn erop wijzen dat het kind problemen heeft; zelf, in het gezin of op school. Daarom doen wij bij jonge kinderen (jonger dan 15 jaar) altijd een zorgmelding bij Veilig Thuis, zodat zij kunnen onderzoeken of het kind hulp nodig heeft.

Bij ontslag wordt uw huisarts geïnformeerd over de opname van uw kind en melden wij uw kind aan bij het preventie team van Novadic Kentron of Vincent van Gogh, afhankelijk van de woonplaats. Deze organisaties in de regio verlenen hulp aan jongeren die een probleem hebben of hebben gehad met begrenzen van het gebruik van genotmiddelen. 

Binnen een aantal werkdagen neemt het betreffende team van Novadic Kentron (of Vincent van Gogh) contact met u op om een afspraak te plannen voor een informatief gesprek. We gaan er vanuit dat u en uw kind hierbij aanwezig zijn; liefst beide ouders. 

Wij vinden dit preventiegesprek van groot belang voor het welzijn van uw kind. Het gesprek bij Novadic Kentron / Vincent van Gogh is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als uw kind of u geen gehoor geeft aan de oproep voor het gesprek bij Novadic Kentron / Vincent van Gogh, wordt er voor uw kind een controleafspraak bij één van de kinderartsen van het Maasziekenhuis gemaakt. Ook kan de kinderarts besluiten alsnog een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis.

Wat kunt u thuis al doen?

Als voorbereiding op het preventiegesprek bij Novadic Kentron / Vincent van Gogh is het goed om thuis al met uw kind te praten over de aanleiding tot het ziekenhuisbezoek. Hoe vaak en hoe veel alcohol drinkt uw kind? Heeft u regels thuis? Hoe zit het met uw eigen alcoholgebruik? Realiseert u zich dat u als ouder een belangrijke voorbeeldfunctie heeft? Bespreek met uw kind de gevaren van overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de betreffende afdeling, of kinderarts, of stuur een mail naar kinderzorg@pantein.nl.


Telefoonnummers
Afdeling C4: 0485-84 55 40
Spoedeisende Hulp: 0485-84 53 31

Meer informatie over alcoholmisbruik onder jongeren vindt u op de volgende websites:
www.alcoholinfo.nl/publiek
www.alcohol.startpagina.nl
www.vvgi.nl

*met ‘kinderen’ wordt bedoeld: kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Maart 2023 – Versie 4
SEH006

Specialismen