FSH

Naam analyse

FSH 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal SST II buis 5,0 ml  [gele dop] 
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum 
Minimale hoeveelheid monster 0,3 ml 
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen  
Waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium
Analysefrequentie binnen laboratorium MZH Maandag t/m vrijdag
Referentiewaarde Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Niet van toepassing
Verzendcondities Niet van toepassing
Verzenden via

Niet van toepassing

 
Periodiek gecontroleerd  05-10-2020 [Ryanne Versteeg]