Foliumzuur

Naam analyse

Foliumzuur 

Synoniemen

Vitamine B11
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal SST II buis 5,0 ml  [gele dop] 
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum
Minimale hoeveelheid monster 0,5 ml 
Opslagcondities niet van toepassing 
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium 
Analysefrequentie binnen laboratorium MZH Dagelijks 
Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Niet van toepassing 
Verzendcondities Niet van toepassing 
Verzenden via

Niet van toepassing 

 
Periodiek gecontroleerd  05-10-2020 [Ryanne Versteeg]