Zoutbelastingstest

Het doel van een zoutbelastingstest is om door middel van bloedafname een mogelijke verklaring te vinden voor een hoge bloeddruk of een te laag kalium gehalte in het bloed. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Download folder

Zoutbelastingstest (pdf, 96 kB)

Specialismen