Sedatie en pijnstilling tijdens een ingreep op de Spoedeisende Hulp

Op de afdeling Spoedeisende Hulp krijgt u een kortdurende medische ingreep. Hierbij is alleen een plaatselijke verdoving tegen de pijn niet genoeg. De arts heeft met u besproken dat u naast de pijnstilling ook medicijnen krijgt om u in slaap te brengen. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn, het is geen narcose. In deze folder leest u hoe sedatie werkt en wat de effecten zijn.

Download folder

Specialismen