Pijnbehandeling: triggerpointbehandeling

In overleg met u heeft uw specialist van het pijnteam besloten tot een triggerpointbehandeling. In deze folder vindt u algemene informatie over de triggerpointbehandeling.

Download folder

Specialismen