PH-metrie: zuurgraadmeting

Een pH-metrie is een onderzoek waarbij gedurende 24 uur de zuurgraad in de slokdarm wordt gemeten. U heeft een afspraak voor een 24-uurs pH-metrie. Uw arts/MDL-verpleegkundige legt u uit hoe dit onderzoek in zijn werk gaat. In deze folder kunt u het nog eens rustig nalezen.

Download folder