Bekkenbodemfysiotherapie

De bekkenbodem is voor veel mensen een onbekende spiergroep. Zijn deze spieren te gespannen of juist te slap, dan kan dit leiden tot verschillende problemen. Hoe eerder de problemen worden herkend en worden aangepakt, des te groter zijn de mogelijkheden tot herstel. In deze folder leest u hier meer over.

Download folder

Aandoeningen

Poliklinieken

Specialismen