Fluvoxamine

Naam analyse

Fluvoxamine 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [rode dop] 

 

Alternatief materiaal:

EDTA buis 3 mL [paarse dop]

Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum 
Minimale hoeveelheid monster 0,2 ml 
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan Diagnostiek voor U
Analysefrequentie Onbekend 
Referentiewaarde Zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier geneesmiddelenspiegels DVU

Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

PostNL ⇨ verzendmateriaal DVU 

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]