Fibrinogeen

Naam analyse

Fibrinogeen 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal

Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop] 

Afnamecondities Direct na afname centrifugeren en bepalen
Monstertype Citraatplasma 
Minimale hoeveelheid monster Goed gevulde buis
Opslagcondities Niet van toepassing
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium 
Analysefrequentie binnen laboratorium MZH Dagelijks 
Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Niet van toepassing
Verzendcondities Niet van toepassing
Verzenden via

Niet van toepassing

 
Periodiek gecontroleerd  05-10-2020 [Ryanne Versteeg]