Ferritine

naam analyse

Ferritine

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal SST II buis 5,0 ml  [gele dop] 
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum 
Minimale hoeveelheid monster 0,5 ml 
Opslagcondities Niet van toepassing
Opmerkingen  
Waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium 
Analysefrequentie Dagelijks 
Referentiewaarde Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Niet van toepassing
Verzendcondities Niet van toepassing
Verzenden via

Niet van toepassing

 
Periodiek gecontroleerd  05-10-2020 [Ryanne Versteeg]