Factor II mutatie

Naam analyse

Factor II mutatie

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities geen bijzonderheden 
Monstertype

EDTA volbloed

Minimale hoeveelheid monster 3,0 mL
Opslagcondities

2-8°C [KK9]

 
Opmerkingen Voor factor II mutant en Factor V Leiden is 1 EDTA buis voldoende.
Waar wordt analyse gedaan CWZ KCL
Analysefrequentie 1x per 4 weken
Referentiewaarde Zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

 
Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]