Anorganisch fosfaat in urine

 

Naam analyse

Anorganisch fosfaat in urine 

Synoniemen

Fosfaat in urine
Afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal

Urinebokaal

Afnamecondities Geen bijzonderheden
Monstertype

Urine

Minimale hoeveelheid monster 5 mL
Opslagcondities 2-8 °C [KK9]
Opmerkingen  
Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Analysefrequentie Dagelijks
Referentiewaarde Zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

 
Te gebruiken formulier extern lab Formulier CWZ KCL
Verzendcondities Geen bijzonderheden
Verzenden via

Bode ⇨ CWZ KCL

 
Periodiek gecontroleerd 01-10-2020 [Ryanne Versteeg]