Anorganisch fosfaat

naam analyse

Anorganisch fosfaat 

synoniemen

Fosfaat
afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH
afnamemateriaal SST II buis 5,0 ml  [gele dop]
afnamecondities Geen bijzonderheden
monstertype Serum
minimale hoeveelheid monster 0,2 ml 
opslagcondities Niet van toepassing
opmerkingen  
waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium
Analysefrequentie binnen laboratorium MZH Dagelijks
Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

 
Te gebruiken formulier extern lab Niet van toepassing
Verzendcondities Niet van toepasing
Verzenden via

Niet van toepassing

 
Periodiek gecontroleerd  29-09-2020 [ES]