Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Theofylline
Vademecum

Theofylline

Informatie over Theofylline
Titel Beschrijving
Naam Theofylline
Synoniemen Aminofyline
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA plasma

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

VU Amsterdam

 

Verzendadres

VU Amsterdam

klin. Farmacie en Apotheek

De Boelelaan 1117

1081 HV Amsterdam

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

maandag t/m vrijdag

Referentiewaarde

Zie website VU Amsterdam

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

VUmc: Klinische farmacologie en Apotheek

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

PostNL ⇨ in TransMed verpakking

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht