Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Theofylline
Vademecum

Theofylline

Naam Theofylline
Synoniemen Aminofyline
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA plasma

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

VU Amsterdam

 

Verzendadres

VU Amsterdam

klin. Farmacie en Apotheek

De Boelelaan 1117

1081 HV Amsterdam

Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Analyse frequentie

maandag t/m vrijdag

Referentiewaarde

Zie website VU Amsterdam

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

VUmc: Klinische farmacologie en Apotheek

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

PostNL ⇨ in TransMed verpakking

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht