Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. CMV (huisarts)
Vademecum

CMV (huisarts)

Naam CMV (huisarts)
Synoniemen Cytomegalo virus IgG en IgM (huisarts)
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 3.5 ml [gele dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Serum

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ MMB

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

zie website CWZ

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ MMB

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ MMB

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht