Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. BAL
Vademecum

BAL

Informatie over BAL
Titel Beschrijving
Naam BAL
Synoniemen Broncho Alveolaire Lavage
Afnamemogelijkheden

Alleen door specialist

Afnamemateriaal

Steriele container

Afnamecondities

Na afname op ijs bewaren

Monstertype

BAL

Opslagcondities

Op ijs bewaren

Waar wordt analyse gedaan

Klinische chemie: CWZ KCL

Kweek: Radboud UMC Lab MMB

PA: Radboud UMC Lab PA

Opmerkingen

Klinische Chemie zo snel mogelijk op ijs verzenden naar CWZ

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Zie website CWZ en Radboud

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Formulier Radboud MMB

Verzendcondities

Klinische Chemie zo snel mogelijk op ijs verzenden naar CWZ

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Bode ⇨ kist Radboud MMB

Bode ⇨ kist Radboud PA

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht