Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. ANA
Vademecum

ANA

Naam ANA
Synoniemen ANF
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

SST II buis 5,0 ml [gele dop]

Afnamecondities

geen bijzonderheden

Monstertype

serum

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

-20°C [DV4]

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Analyse frequentie

1x per 2 weken

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

29-09-2020 [ES]

Terug naar het overzicht