Maasziekenhuis Pantein Gang
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Kinderastmacarrousel
Patiëntenfolder

Kinderastmacarrousel

Is uw kind benauwd, ademt het 'piepend' of moet het veel hoesten, dan kan er sprake zijn van astma. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Het Maasziekenhuis heeft hiervoor een speciaal spreekuur ingesteld; de Kinderastmacarrousel.

Aan de Kinderastmacarrousel werken mee: de kinderarts, de kinderlongverpleegkundige en de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts). Deze gezamenlijke aanpak heeft tot doel om kinderen met astma of luchtwegklachten betere zorg te bieden. Naast het stellen van een diagnose, is dit spreekuur ook sterk gericht op het samenstellen van een gezamenlijk behandelplan. In de meeste gevallen wordt het aantal ziekenhuisbezoeken door de Kinderastmacarrousel teruggebracht, omdat uw kind op één middag afspraken met de verschillende teamleden heeft.

Het is ook mogelijk dat, na uw toestemming, andere disciplines om advies worden gevraagd zoals advies van de longarts, fysiotherapeut, orthopedagoog of kinderpsycholoog. Ook kan aanvullend onderzoek, zoals longfunctiemetingen, plaatsvinden.

Aanmelding

Kinderen van 0-16 jaar zijn welkom op de Kinderastmacarrousel. Uw kind kan worden aangemeld door de huisarts, KNO-arts of kinderarts. De reden van aanmelding kan verschillend zijn, bijvoorbeeld bevestiging van een diagnose, geen of onvoldoende verbetering op de ingestelde therapie, informatie verstrekking of een verdenking op luchtwegklachten in combinatie met keel-, neus- en oorproblemen.

Werkwijze

Het spreekuur wordt één dagdeel per maand op een vrijdagmiddag gehouden. U ontvangt minimaal een week voor het spreekuurbezoek een schriftelijke uitnodiging. Hierin wordt u geïnformeerd waar en op welk tijdstip u met uw kind wordt verwacht. Bij deze uitnodiging is een vragenlijst toegevoegd. Wij verzoeken u deze ingevulde lijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen. Deze vragenlijst wordt door de verschillende teamleden gebruikt ter voorbereiding op de afspraak.

Vergeet niet de eigen medicijnen, voorzetkamer en toebehoren mee te nemen naar het ziekenhuis. Als uw kind een piekstroommeter gebruikt, is het handig als u die ook meeneemt.

De bezoeken aan de verschillende leden van het team sluiten op elkaar aan en vinden plaats op de polikliniek van de betreffende discipline. Aan het einde van het spreekuur komen de teamleden bij elkaar om de bevindingen samen te bespreken. Zo wordt een totaalbeeld gevormd rond de luchtwegproblemen van uw kind.

Binnen enkele weken na het bezoek aan de Kinderastmacarrousel ontvangt de huisarts een rapportage van het bezoek. Indien het noodzakelijk blijkt dat uw kind vaker gezien wordt door een van de teamleden op de polikliniek, dan ontvangt u van ons of uw huisarts bericht hierover.

Samenstelling van het team Kinderastmacarrousel

De kinderarts

Vanaf het moment dat de huisarts uw kind heeft doorgestuurd, is de kinderarts primair verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose en het starten van de behandeling en het vervolg van de behandeling.

De kinderarts verricht een volledig lichamelijk onderzoek en kijkt naar de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind. Als het nodig is, wordt er aanvullend bloedonderzoek, een röntgenfoto van de longen en eventueel longfunctieonderzoek verricht.

De afspraak met de kinderarts is op de polikliniek Kindergeneeskunde op de 1e etage van het Maasziekenhuis, route 106.

De KNO-arts

Als de kinderarts het vermoeden heeft dat de klachten in het keel-, neus- en oorgebied bij uw kind van invloed kunnen zijn op de bestaande luchtwegproblemen, dan verwijst zij uw kind door naar de KNO-arts. Dit onderzoek kan dan op dezelfde middag als het bezoek aan de kinderarts plaatsvinden.

Nadat de KNO-arts een aantal vragen met u en uw kind heeft doorgenomen, onderzoekt hij uw kind. Hij bespreekt direct met u zijn bevindingen en de eventuele behandeling.

De afspraak met de KNO-arts is op de polikliniek KNO op de begane grond van het Maasziekenhuis, route 008. Meldt u zich bij de balie.

De Kinderlongverpleegkundige

De kinderlongverpleegkundige biedt ondersteuning bij de behandeling. Zij kan u leren de klachten van uw kind te herkennen, te voorkomen en te verhelpen. Hierdoor ondervinden uw kind en uw gezin zo min mogelijk beperkingen in het dagelijkse leven en krijgt u meer grip op de astma of de luchtwegproblemen.

Bij een bezoek aan de kinderlongverpleegkundige krijgt u informatie over astma, medicatie en uitleg over de richtlijnen bij toename van klachten. Verder geeft zij instructie over het inhaleren van medicatie, aanpassingen in de omgeving. Zij houdt nauw contact met de behandelend kinderarts. Wanneer het verminderen van prikkels in uw omgeving noodzakelijk is, neemt zij in overleg met de ouders contact op met de longverpleegkundige van de thuiszorg.

De afspraak met de kinderlongverpleegkundige is op de poli Kindergeneeskunde op de 1e etage van het Maasziekenhuis, route 106.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u verdere informatie over de Kinderastmacarrousel, dan kunt u contact opnemen met de spreekuurassistente van de polikliniek Kindergeneeskunde. Op werkdagen kunt u de polikliniek rechtstreeks bereiken via 0485 – 84 55 05. U kunt uw vragen ook mailen naar secm_kind@pantein.nl

Heeft u vragen aan de longverpleegkundigen dan kunt u mailen naar kinderlongverpleegkundigen@pantein.nl.

 

Februari 2023 – Versie 4
KIN015

Specialismen