Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Hoortoestel aanschaffen, tips en adviezen
Patiëntenfolder

Hoortoestel aanschaffen, tips en adviezen

U heeft van uw KNO-arts een brief voor een hoortest meegekregen. Uw arts verwijst u hiermee door naar een audicien. Een audicien heeft een winkel voor hoortoestellen en aanverwante hulpmiddelen. U bent geheel vrij in de keuze van een audicien. Deze folder geeft tips en adviezen bij het aanschaffen van een hoortoestel.

Hoortoestellen altijd eerst op proef

Hoortoestellen zijn altijd eerst op proef. U zoekt samen met uw audicien een hoortoestel uit dat u thuis kunt proberen. Houdt u er rekening mee dat het gebruik enige gewenning kan vragen. De audicien is er om u in dit gewenningsproces te begeleiden. Bevalt het helemaal niet, dan kunt u het hoortoestel teruggeven. Als u denkt dat u het hoortoestel niet gaat gebruiken, geef het dan ook terug. Aan deze proefperiode zijn door tussenkomst van uw zorgverzekeraar meestal geen kosten verbonden.

Schaf bij voorkeur twee hoortoestellen aan

Tenzij uw KNO-arts het om medische redenen heeft afgeraden, kunt u beter twee hoortoestellen aanschaffen. Dus voor het linker- en voor het rechteroor. Dit is wenselijk als u met beide oren slecht hoort. Eén hoortoestel is dan zelden een succes. Ook in gezelschappen heeft u absoluut twee gelijkwaardige oren – en dus ook twee hoortoestellen - nodig om mensen zo goed mogelijk te kunnen verstaan.

Begeleiding door de audicien

Het door de KNO-arts gevonden gehoorverlies bepaalt wat er wel en niet mogelijk is bij het gebruik van hoortoestellen. Dat is meestal niet zo rooskleurig als de reclames voor hoortoestellen u willen laten geloven. Desondanks kan een hoortoestel vaak wel zorgen voor een beter gehoor.

Een audicien is opgeleid om u te begeleiden bij het oefenen met en wennen aan horen met een hoortoestel. Aan de hand van de hoortest en met behulp van een aantal vragen worden uw wensen en mogelijkheden van tevoren zo goed mogelijk in kaart gebracht. De audicien adviseert hierin, maar u beslist na de proefperiode of u inderdaad een toestel gaat aanschaffen.

Types hoortoestellen

De handigste hoortoestellen zijn over het algemeen de modellen die achter het oor worden gedragen. In vaktaal worden ze vaak AHO genoemd (Achter Het Oor). Er bestaan ook toestellen die geheel in het oor gedragen worden. Die hoortoestellen worden in vaktaal IHO genoemd (In Het Oor). KNO-artsen zijn niet erg gelukkig met die kleine IHO toestellen voor ouderen. Ze zijn vaak te klein om nog goed te hanteren. Daarnaast is het risico op een infectie van de gehoorgang groter, omdat ze de gehoorgang vaak minder goed beluchten. Inmiddels zijn er ook hele kleine AHO toestellen leverbaar met dezelfde bezwaren. Laat u hierover goed informeren door uw audicien voordat u een keuze maakt.

Kosten en eventuele vergoedingen

De gezamenlijke zorgverzekeraars in Nederland bepalen samen welke types en modellen hoortoestellen wel worden vergoed en welke niet. Ook bepalen zij de prijzen van deze hoortoestellen. Het overzicht van hoortoestellen met een vergoeding wijzigt vrijwel wekelijks.

De hoogte van de vergoeding is wettelijk vastgelegd: uw zorgverzekeraar vergoedt 75% van de aanschafkosten. De overige 25% kan door de aanvullende zorgverzekering vergoed worden. Dit is echter afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft. Heeft u geen aanvullende zorgverzekering? Dan moet u 25% van de aanschafkosten zelf betalen.

Uiteraard bent u geheel vrij in het kiezen van een hoortoestel. Dit kan ook een hoortoestel zijn dat niet op het overzicht van de zorgverzekeraars staat. In dat geval betaalt u het hele bedrag zelf, zonder vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Laat u goed informeren door uw audicien over de kosten en vergoedingen van de verschillende soorten hoortoestellen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85.