Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Blaasspoelen
Patiëntenfolder

Blaasspoelen

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een blaasspoeling. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de behandeling. Dit zal de uroloog u altijd vertellen.

Waarom een blaasspoeling?

In uw blaas zijn blaastumoren geconstateerd, die inmiddels verwijderd zijn. Deze tumoren zijn kwaadaardig, maar meestal blijven ze beperkt tot de binnenkant (het slijmvlies) van de blaas. Bij meer dan de helft van de patiënten komen de blaastumoren na korte of langere tijd terug. Ze kunnen langzaamaan steeds kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is een aanvullende behandeling nodig. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans te verkleinen dat de blaastumoren terugkomen.

Principe van de behandeling

Een blaasspoeling houdt in dat een vloeibaar medicijn minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur in uw blaas inwerkt. Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. De uroloog bepaalt welk middel noodzakelijk is en hoeveel spoelingen nodig zijn. Het aantal spoelingen kan variëren, dit is afhankelijk van de aard van de tumor en het aantal keren dat u al eerder tumoren heeft gehad. Mocht een bepaalde spoeling bij u niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Voor elke nieuwe blaasspoeling wordt u geïnformeerd over eventuele bijwerkingen en klachten.

Voorbereiding

Probeer voor de spoeling minder te drinken dan normaal. Drink vooral geen koffie. Koffie zorgt namelijk voor een versnelde urineproductie.

Behandeling

U meldt zich voor de spoeling op het afgesproken tijdstip op de polikliniek urologie, route 104. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige van de polikliniek Urologie. Zij informeert u verder over het verloop van de behandeling.

Als u koorts heeft op de dag van de spoeling of als u het gevoel heeft van een urineweginfectie, neem dan contact op met de poli Urologie.

De spoelvloeistof wordt via een katheter in de blaas gebracht. Het medicijn moet in de blaas inwerken voordat het uitgeplast mag worden. Na het inbrengen van de blaasspoeling mag u het ziekenhuis verlaten. Het kan zijn dat u tijdens de eerste blaasspoeling 1 uur in het ziekenhuis moet blijven.

Adviezen

De spoelvloeistof is een vloeistof waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Het is daarom belangrijk om huidcontact met de vloeistof te voorkomen en extra op de hygiëne te letten.

Enkele adviezen:

 • Drink na de spoeling wat extra.
 • Plas bij voorkeur zittend om spetters van het spoelmiddel tegen uw huid te voorkomen.
 • Spoel het toilet twee keer door met het deksel dicht.
 • Bij blaasspoelingen met BCG eenmaal per dag gedurende twee dagen het toilet met chloor schoonmaken.
 • Bij blaasspoelingen met Mitomyicine eenmaal per dag gedurende twee dagen het toilet met groene zeep schoonmaken.
 • Bij eventueel huidcontact kunt u het beste de huid direct afwassen met water.
 • Bij eventueel morsen buiten het toilet moet u direct de omgeving reinigen.
 • Wij raden u aan op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben. Gebruik na een BCG spoeling tot 1 week na de spoeling een condoom. Gebruik na een Mitomycine of Epirubicine spoeling tot 2 dagen na de spoeling een condoom.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas, zoals frequente aandrang om te plassen, een pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, moeite met het ophouden van de urine of bloed en weefseldeeltjes bij de urine. Deze verschijnselen zijn vrijwel altijd verdwenen op de tweede dag na de spoeling. Is dit niet zo, dan kunnen de bijwerkingen zonodig in overleg met de uroloog worden bestreden met medicamenten.

Enkele soorten blaasspoelingen kunnen behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen teweegbrengen zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en een griepgevoel. De uroloog en de verpleegkundige lichten u hierover in. Tevens geven zij aan hoe u moet handelen bij dergelijke verschijnselen. Ook deze bijwerkingen zijn uitstekend te behandelen.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Het is verstandig contact op te nemen met de polikliniek Urologie als een van de volgende situaties zich voordoet:

 • U heeft langer dan twee dagen veel bloed bij de urine;
 • U heeft vaak of de hele tijd het gevoel van een volle blaas, maar kunt niet plassen;
 • Bij aanhoudende koorts (meer dan 38,5 °C) binnen twee tot drie dagen na de spoeling.

Wanneer zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 0485-84 53 45.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren, kijkt de uroloog na de verwijdering van de tumoren regelmatig in uw blaas door middel van een cystoscopie. Uw urine wordt eventueel ook nog gecontroleerd op blaasontstekingen of op tumorcellen. Soms worden er nierfoto’s gemaakt.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo spoedig mogelijk met de polikliniek Urologie, op telefoonnummer 0485-84 53 45. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 0485-84 53 45.

Specialismen