Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Behandelplan bij obstipatie (Verstopping met of zonder incontinentie voor ontlasting)
Patiëntenfolder

Behandelplan bij obstipatie (Verstopping met of zonder incontinentie voor ontlasting)

Uw kind heeft het intakespreekuur van het Boxmeers Kinder Incontinentie Team (Bo-KIT) bezocht. Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek door de kinderarts en kinderbekkenfysiotherapeut is bij uw kind de diagnose obstipatie
(=verstopping) gesteld. Obstipatie gaat vaak, maar niet altijd, samen met ongewild ontlastingsverlies overdag. Dit noemen we incontinentie voor ontlasting.
In deze folder leggen we u uit wat ‘obstipatie’ inhoudt, hoe het komt dat daarbij vaak ontlastingsverlies optreedt en wat het voorlopige behandelplan kan zijn voor uw kind.

Specialismen