Wel of niet reanimeren op oudere leeftijd

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Toch is het goed om hierover na te denken, omdat de kans op een hartstilstand toeneemt als u ouder wordt. Dit geldt ook voor de risico’s van reanimatie. Hoe eer-der gestart wordt met reanimeren, hoe groter de kans dat u overleeft. Het is belangrijk om uw gedachten en beslissing te bespreken met uw naasten en (huis)arts. Hierdoor weten zij of ze u wel of niet moeten reani-meren in het geval van een hartstilstand. Deze folder is een hulpmiddel om een goede beslissing te kunnen maken.

Specialismen