Vruchtbaarheidsstoornissen, onderzoek

Verminderde vruchtbaarheid is een breed begrip; er zijn veel oorzaken, onderzoeken en behandelingen mogelijk. In deze folder vindt u een overzicht van de meest gangbare onderzoeken.

Aandoeningen

Specialismen