Vrijwilligerswerk in het Maasziekenhuis

Heeft u oog voor de behoeften van anderen? Vindt u het vanzelfsprekend om patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis hartelijk en met respect tegemoet te treden? Heeft u aandacht voor de kleine dingen die zo gewoon lijken, maar niet altijd zijn? Krijgt u graag waardering voor wat u doet? Als uw antwoord "ja" is, heten wij u van harte welkom als vrijwilliger van het Maasziekenhuis Pantein.