Tips en adviezen bij het aanschaffen van hoortoestellen

U heeft van uw KNO-arts een brief van een hoortest meegekregen. Uw arts verwijst u hiermee door naar een audicien. Een audicien heeft een winkel voor hoortoestellen en aanverwante hulpmiddelen. U bent geheel vrij in de keuze van een audicien. Deze folder geeft tips en adviezen bij het aanschaffen van een hoortoestel. 

Aandoeningen

Poliklinieken

Specialismen