Stress-incontinentie, operatieve ingreep

In overleg met uw arts heeft u besloten een operatie te laten verrichten ter behandeling van uw incontinentieklachten. Doel van deze operatie is met name de klachten ten gevolge van stressincontinentie te verhelpen. In deze folder leest u meer hierover.

Aandoeningen

Specialismen