Slokdarmechocardiografie

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een slokdarmechocardiogram. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een normaal echocardiogram onvoldoende informatie oplevert, bijvoorbeeld bij onduidelijke beelden. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.