Sedatie bij kinderen tijdens een onderzoek of ingreep

Binnenkort krijgt uw kind een onderzoek of een ingreep waarbij stilliggen erg belangrijk is. Daarom gaat uw kind met behulp van medicatie slapen. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn, het is geen narcose. In deze folder leest u wat sedatie is en hoe de voorbereiding, de werkwijze en de nazorg verloopt.