Pre-operatief spreekuur Geriatrie

Binnenkort ondergaat u mogelijk een operatie. Op oudere leeftijd is het risico op een trager herstel en complicaties na een operatie verhoogd. Veel oude-ren zijn bekend met chronische ziekten, zoals hart en vaatziekten, longproblemen, suikerziekte, ge-heugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen. Deze ouderen noemen we verhoogd kwetsbaar. Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere pati-enten risicovol, vanwege de verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, acute verwardheid (delier), doorligplekken (decubi-tus), bijwerkingen van medicatie of een val. Veel van deze complicaties leiden tot algehele achter-uitgang en een verminderde zelfredzaamheid. Daarom is het belangrijk dat uw gezondheid vooraf goed in kaart wordt gebracht.

 

In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.