Pijnmedicatie

Na een consult bij de pijnbehandelaar kan het zijn dat wordt geadviseerd om te starten met pijnmedicatie. Afhankelijk van de soort pijn die u heeft zal de pijnbehandelaar specifieke pijnmedicatie voorschrijven. Zo is er bijvoorbeeld andere pijnmedicatie voor zenuwpijn en voor pijn door weefselschade.

Aandoeningen

Specialismen