Pijnbehandeling: caudaal injectie

In overleg met u heeft uw specialist van het pijnteam besloten tot een caudaal injectie. In deze folder vindt u algemene informatie over de caudaal injectie.

Specialismen