PH-metrie: zuurgraadmeting, bij kinderen

Binnenkort ondergaat uw kind een onderzoek, de zogenaamde 24 uurs pH-metrie. In deze folder leest u meer over het onderzoek en de gang van zaken op verpleegafdeling C4.

Specialismen